Doktersassistent Gezondheidscentrum Waterwijk - Werken bij Zorggroep Almere (2024)

Spring naar content

 • Waar wil je werken?
  • Geriatrisch Expertisecentrum
  • Gezondheidscentra
   • Archipel
   • De Binder
   • De Boog
   • De Bouwmeester
   • Castrovalva
   • De Compagnie
   • De Driehoek
   • Filmwijk
   • Apotheek De Brug
   • De Haak
   • Het Noorderdok
   • De Notekraker
   • Opmaat
   • Parkwijk
   • Prisma
   • De Spil
   • Vizier
   • Waterwijk
  • Hoofdkantoor
   • Bestuursbureau
   • Facilitaire zaken en vastgoed
   • Financiële administratie
   • Human resources
   • ICT
   • Planning en control
  • Huisartsenpost Flevoziekenhuis
  • Revalidatiecentrum Flevoburen
  • Regio-organisatie Huisartsen Almere
  • Wijkverpleging
   • Ambulante nachtzorg
   • Gespecialiseerde gezinsverzorging
   • Persoonlijk begeleider
   • Technische thuiszorg
   • Wijken van de wijkverpleging
   • Zorg plus thuis
  • Woonzorgcentra
   • Archipel
   • Castrovalva
   • Flora
   • De Kiekendief
   • De Overloop
   • Polderburen
   • Poortzicht
   • De Toonladder
   • Zephyr
 • Over Zorggroep Almere
  • Organisatieschema
  • Jaarverslag
  • Meerjarenplan
  • Gedrag dat RAAKT
 • Collega’s aan het woord
 • Bewoners aan het woord
 • Contact met ons

Top menu werken bij

 • Home
 • Vacatures
  • Vacature alert
  • Werken in een gezondheidscentrum
   • Werken in een huisartsenpraktijk
   • Werken in een apotheek
   • Werken bij Fysiotherapie Zorggroep Almere
   • Werken in de jeugdgezondheidszorg
   • Werken bij verloskunde
   • Werken in de intramurale ouderenzorg
   • Werken bij het Geriatrisch Expertisecentrum
  • Werken in de wijkverpleging
  • Werken bij de ondersteunende diensten
  • Alle vacatures
 • Werken en leren
  • De Academie van Zorggroep Almere
  • Regionale Zorg Academie
  • Snuffelstage in een woonzorgcentrum
  • BBL-Opleidingen
   • BBL Verzorgende IG
   • BBL Apothekersassistent
   • BBL Doktersassistent
  • Stageplaatsen MBO, HBO en WO
   • Stage formulier algemeen
   • Stage formulier Apothekersassistent
 • Flexwerken of waarnemen
 • Vrijwilligerswerk
 • Vakantiewerk 2024
  • Aanmelden Vakantiewerk 2024
  • Vakantiebanenmarkt

Werken bij Zorggroep Almere

Voor de gepassioneerde zorgverlener

 • Home
 • Vacatures
  • Vacature alert
  • Werken in een gezondheidscentrum
   • Werken in een huisartsenpraktijk
   • Werken in een apotheek
   • Werken bij Fysiotherapie Zorggroep Almere
   • Werken in de jeugdgezondheidszorg
   • Werken bij verloskunde
   • Werken in de intramurale ouderenzorg
   • Werken bij het Geriatrisch Expertisecentrum
  • Werken in de wijkverpleging
  • Werken bij de ondersteunende diensten
  • Alle vacatures
 • Werken en leren
  • De Academie van Zorggroep Almere
  • Regionale Zorg Academie
  • Snuffelstage in een woonzorgcentrum
  • BBL-Opleidingen
   • BBL Verzorgende IG
   • BBL Apothekersassistent
   • BBL Doktersassistent
  • Stageplaatsen MBO, HBO en WO
   • Stage formulier algemeen
   • Stage formulier Apothekersassistent
 • Flexwerken of waarnemen
 • Vrijwilligerswerk
 • Vakantiewerk 2024
  • Aanmelden Vakantiewerk 2024
  • Vakantiebanenmarkt

Parttime 24 - 32 uur

CAO Huisartsenzorg - 4-5

MBO4

Beschrijving

Ben jij een betrokken doktersassistent die graag samenwerkt in een hecht team én wil profiteren van een goede balans tussen werk en privé? Dan hebben wij een uitdagende kans voor jou! Bij…

Wie ben jij

Jij bent een enthousiaste doktersassistent met passie voor jouw vak en voor de zorg. Je weet hoe je patiënt- en klantgericht moet werken en communiceert gemakkelijk en vlot met patiënten en collega's.

Je bent zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid waar nodig. Zelfs in stressvolle situaties weet je kalm te blijven. Mensen werken graag met jou samen vanwege je collegialiteit en professionaliteit.

Daarnaast ben je altijd op zoek naar innovatieve oplossingen en draag je graag bij aan de voortdurende verbetering van de zorg binnen ons centrum.

Verder beschik je over:

 • Een afgerond MBO-4 diploma doktersassistent met relevante werkervaring.
 • Goede communicatievaardigheden in zowel het Nederlands als Engels.
 • Een geduldige en flexibele houding.
 • Goede computervaardigheden, ervaring met Medicom is een pré.

Wat bieden wij

 • Een goede werk-privébalans, jouw werkdagen worden in overleg bepaald.
 • Werken dichtbij in het bruisende Almere en een goede bereikbaarheid met OV en auto vanuit Amsterdam, Bussum, Hilversum, Huizen en Lelystad;
 • Samenwerken met enthousiaste en prettige collega's, waaronder huisartsen, praktijkondersteuners en andere disciplines binnen Zorggroep Almere;
 • Een jaarcontract, met de intentie dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren;
 • Inschaling conform CAO-huisartsenzorg, salarisschaal 4-5 afhankelijk van jouw ervaring (€ 2.449,- tot € 3.641,- per maand bij fulltime dienstverband);
 • Onregelmatigheidstoeslag en 8% vakantietoeslag;
 • Een eindejaarsuitkering van 6%, oftewel een 13e maand;
 • Een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW);
 • KABIZ; vermelding in het 'Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg' voor registratie en herregistratie.

Wat bieden wij

 • Een goede werk-privébalans, jouw werkdagen worden in overleg bepaald.
 • Werken dichtbij in het bruisende Almere en een goede bereikbaarheid met OV en auto vanuit Amsterdam, Bussum, Hilversum, Huizen en Lelystad;
 • Samenwerken met enthousiaste en prettige collega's, waaronder huisartsen, praktijkondersteuners en andere disciplines binnen Zorggroep Almere;
 • Een jaarcontract, met de intentie dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren;
 • Inschaling conform CAO-huisartsenzorg, salarisschaal 4-5 afhankelijk van jouw ervaring (€ 2.449,- tot € 3.641,- per maand bij fulltime dienstverband);
 • Onregelmatigheidstoeslag en 8% vakantietoeslag;
 • Een eindejaarsuitkering van 6%, oftewel een 13e maand;
 • Een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW);
 • KABIZ; vermelding in het 'Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg' voor registratie en herregistratie.

Waar kom je te werken

Gezondheidscentrum Waterwijk is een relatief klein gezondheidscentrum in Almere en biedt zorg aan ongeveer 8.500 patiënten. Ons team is hecht en kent weinig personeelsverloop. Er is een goed contact tussen de medewerkers van de huisartsendiscipline en de overige disciplines in het centrum. Er is sprake van een goede sfeer in het centrum en zijn er korte lijnen met de diverse instanties die in Waterwijk actief zijn in het sociaal domein.

Overige informatie

Heb je nog vragen over het team, het gezondheidscentrum, of wil je de sfeer komen proeven? Neem dan contact op met de Teammanager bedrijfsvoering, Erwin Koreman, op 06-22677719. Je bent van harte welkom!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Het navragen van referenties en het overleggen van een 'Verklaring omtrent het Gedrag' (VOG) maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

Het navragen van referenties en het overleggen van een 'Verklaring omtrent het Gedrag' (VOG) maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. Acquisitie naar aanleiding van vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Contactinformatie

Monique Laagland

Corporate recruiter

Doktersassistent Gezondheidscentrum Waterwijk - Werken bij Zorggroep Almere (3)

Erwin Koreman

Teammanager bedrijfsvoering huisartsenzorg

Tel. 06 - 22 67 77 19

Waar kom je te werken

Gezondheidscentrum Waterwijk is een relatief klein gezondheidscentrum in Almere en biedt zorg aan ongeveer 8.500 patiënten. Ons team is hecht en kent weinig personeelsverloop. Er is een goed contact tussen de medewerkers van de huisartsendiscipline en de overige disciplines in het centrum. Er is sprake van een goede sfeer in het centrum en zijn er korte lijnen met de diverse instanties die in Waterwijk actief zijn in het sociaal domein.

Doktersassistent Gezondheidscentrum Waterwijk - Werken bij Zorggroep Almere (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 5672

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.