Doktersassistent Gezondheidscentrum Waterwijk | Almere | Zorggroep Almere (2024)

Vacature in het kort

Duik in een veelzijdige rol als doktersassistent binnen een hecht team dat waarde hecht aan jouw professionele ontwikkeling en een gezonde werk-privébalans. Jouw dagelijkse inzet is cruciaal voor het soepele verloop van onze zorgverlening. Geniet van de voordelen van werken in een bruisende omgeving met uitstekende OV- en autoverbindingen. Ontvang een aantrekkelijk salaris, onregelmatigheidstoeslag, 8% vakantietoeslag, een 13e maand, en een pensioenregeling. Lees verder om te zien of deze functie echt bij jou past.

Volledige vacaturetekst

Beschrijving

Ben jij een betrokken doktersassistent die graag samenwerkt in een hecht team én wil profiteren van een goede balans tussen werk en privé? Dan hebben wij een uitdagende kans voor jou! Bij…

Lees meer

Ben jij een betrokken doktersassistent die graag samenwerkt in een hecht team én wil profiteren van een goede balans tussen werk en privé? Dan hebben wij een uitdagende kans voor jou!

Bij gezondheidscentrum Waterwijk zijn wij op zoek naar twee enthousiaste collega's. Wij willen ons team uitbreiden zodat wij extra spreekuren kunnen draaien zoals het SOH (spreekuur ondersteuner huisarts).

Als doktersassistent speel je een cruciale rol binnen het gezondheidscentrum. Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten die de praktijk bellen, waarbij je direct triage uitvoert. Kun je de patiënt direct helpen, moet een collega worden ingeschakeld, of is er een andere discipline nodig? Dankzij jouw duidelijke en vriendelijke communicatie wordt de zorgvraag en het passende vervolg zowel voor de patiënt als voor jou helder. Goede administratie, overzicht, prioriteiten stellen en effectieve communicatie zijn daarom essentieel. Daarnaast is ook de persoonlijke zorg in de behandelkamer voor de patiënten essentieel en geven we dagelijks vorm. Naast dat je zelfstandig zaken in de behandelkamer doet ondersteun je waar nodig de huisartsen.

Gelukkig hebben we binnen het gezondheidscentrum korte lijnen en weten we elkaar te vinden wanneer dat nodig is voor de zorg van de patiënt. Hoe bevredigend is het als jouw inzicht en acties iemand weer op weg helpen! Je kunt rekenen op een professioneel team van collega's die onze kernwaarden delen: betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Lees minder

Wie ben jij

Jij bent een enthousiaste doktersassistent met passie voor jouw vak en voor de zorg. Je weet hoe je patiënt- en klantgericht moet werken en communiceert gemakkelijk en vlot met patiënten en collega's.

Je bent zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid waar nodig. Zelfs in stressvolle situaties weet je kalm te blijven. Mensen werken graag met jou samen vanwege je collegialiteit en professionaliteit.

Daarnaast ben je altijd op zoek naar innovatieve oplossingen en draag je graag bij aan de voortdurende verbetering van de zorg binnen ons centrum.

Verder beschik je over:

 • Een afgerond MBO-4 diploma doktersassistent met relevante werkervaring.
 • Goede communicatievaardigheden in zowel het Nederlands als Engels.
 • Een geduldige en flexibele houding.
 • Goede computervaardigheden, ervaring met Medicom is een pré.

Wat bieden wij

 • Een goede werk-privébalans, jouw werkdagen worden in overleg bepaald.
 • Werken dichtbij in het bruisende Almere en een goede bereikbaarheid met OV en auto vanuit Amsterdam, Bussum, Hilversum, Huizen en Lelystad;
 • Samenwerken met enthousiaste en prettige collega's, waaronder huisartsen, praktijkondersteuners en andere disciplines binnen Zorggroep Almere;
 • Een jaarcontract, met de intentie dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren;
 • Inschaling conform CAO-huisartsenzorg, salarisschaal 4-5 afhankelijk van jouw ervaring (€ 2.449,- tot € 3.641,- per maand bij fulltime dienstverband);
 • Onregelmatigheidstoeslag en 8% vakantietoeslag;
 • Een eindejaarsuitkering van 6%, oftewel een 13e maand;
 • Een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW);
 • KABIZ; vermelding in het 'Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg' voor registratie en herregistratie.

Wat bieden wij

 • Een goede werk-privébalans, jouw werkdagen worden in overleg bepaald.
 • Werken dichtbij in het bruisende Almere en een goede bereikbaarheid met OV en auto vanuit Amsterdam, Bussum, Hilversum, Huizen en Lelystad;
 • Samenwerken met enthousiaste en prettige collega's, waaronder huisartsen, praktijkondersteuners en andere disciplines binnen Zorggroep Almere;
 • Een jaarcontract, met de intentie dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren;
 • Inschaling conform CAO-huisartsenzorg, salarisschaal 4-5 afhankelijk van jouw ervaring (€ 2.449,- tot € 3.641,- per maand bij fulltime dienstverband);
 • Onregelmatigheidstoeslag en 8% vakantietoeslag;
 • Een eindejaarsuitkering van 6%, oftewel een 13e maand;
 • Een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW);
 • KABIZ; vermelding in het 'Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg' voor registratie en herregistratie.

Waar kom je te werken

Gezondheidscentrum Waterwijk is een relatief klein gezondheidscentrum in Almere en biedt zorg aan ongeveer 8.500 patiënten. Ons team is hecht en kent weinig personeelsverloop. Er is een goed contact tussen de medewerkers van de huisartsendiscipline en de overige disciplines in het centrum. Er is sprake van een goede sfeer in het centrum en zijn er korte lijnen met de diverse instanties die in Waterwijk actief zijn in het sociaal domein.

Overige informatie

Heb je nog vragen over het team, het gezondheidscentrum, of wil je de sfeer komen proeven? Neem dan contact op met de Teammanager bedrijfsvoering, Erwin Koreman, op 06-22677719. Je bent van harte welkom!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Het navragen van referenties en het overleggen van een 'Verklaring omtrent het Gedrag' (VOG) maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

Het navragen van referenties en het overleggen van een 'Verklaring omtrent het Gedrag' (VOG) maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. Acquisitie naar aanleiding van vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Contactinformatie

Monique Laagland

Corporate recruiter

Doktersassistent Gezondheidscentrum Waterwijk | Almere | Zorggroep Almere (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5678

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.